Teleki Pál megalakítja első kormányát

Horthy Miklós gróf Teleki Pál földrajztudóst Magyarország miniszterelnökévé 1920. július 19-én nevezte ki, azt követően, hogy a trianoni békeszerződés aláírása következtében elvesztette támogatottságát Simonyi-Semadam Sándor kormánya.

A kormányváltásnak elsősorban politikai okai voltak, az újonnan alakult Teleki-kormányban több miniszter megtarthatta pozícióját. A kormány legfőbb feladata a Trianon miatt traumát szenvedett magyar gazdaságot helyreállítása, a rendszer megszilárdítása volt. Fel kellett számolnia a szélsőséges, Prónay Pál vezette fehérterroristák különítményeit. Teleki Pál személyes példával járt elől a fehérterrorista főhadiszállást felszámolása során. Az új kabinet megvalósított egy korlátozott földreformot, melynek végrehajtása során kétmillió embert jutott földhöz, de a nagybirtokrendszert érintetlenül hagyta. A pénzügyi konszolidációs kísérlet azonban kudarcba fulladt, a pénzügyminiszternek távoznia kellett. Teleki Pál folytathatta a munkát.

Teleki Pál első kormányának az 1920/XXV. numerus clausus törvénycikke a „népfajok” arányában határozta meg a magyarországi felsőoktatásban részt vevő hallgatók arányát, mely az oktatásban eddig felülreprezentált zsidó értelmiség visszaszorítását célozta meg. Zsidótörvényként való értelmezése elterjedt, a numerus clausus a zsidó közösséget nem vallási, hanem nemzetiségi kategóriaként definiálta. A kormányzat azonban nem érvényesítette a törvényben foglaltak betartatását.

Teleki első kormányzati ciklusa egybeesett IV. Károly sikertelen visszatérési kísérletével, mely során megvádolták Telekit, hogy Károly visszatéréséhez asszisztált. Így Teleki Pál 1921. április 14-én lemondott posztjáról, és helyére Bethlen István került. …. Teleki Pál tudományos és közéleti tevékenységet folytatva a hazai cserkészmozgalmat megszervezte. A hatalomba 1939 tavaszán tért vissza, amikor Európa és a világ a háború küszöbén állt.