Nyelvváltozat: Köznyelvi
Gyakoriság: Gyakori

Áll, mintha gyökeret vert volna.

Kővé dermedten, mozdulatlanul.