Útlevél a mennyországba

Nemrég elevenítettük fel azt az esetet, amikor II. Ramszesz fáraó múmiája csak bizonyos okirat (szépen fogalmazva: útlevél) kiállításával tudta elhagyni Egyiptom földjét, hogy Franciaországban tudósok vizsgálhassák meg testét. A XVI. században azonban egy orosz herceg egyáltalán nem volt biztos abban, hogy halála után a mennyországba kerül, így aztán még idejében egyfajta útlevelet készíttetett magának egy pravoszláv főpap jóvoltából. A British Museum egyik kincseként őrzött szöveg így hangzik:

Mi, Makárius, Isten kegyelméből Kijevnek, Halicsnak és minden Oroszországnak érseke, a mi urunkhoz és barátunkhoz, Szent Péterhez, a Mindenható kapusához. Ezennel bizonyítjuk, hogy a mai napon meghalt Istennek egy szolgája, név szerint Vlagyimirszkij Tódor herceg. Felkérünk, hogy bocsásd be őt minden nehézség és késedelem nélkül Isten királyságába. Feloldoztuk őt valamennyi bűne alól, és elláttuk áldásunkkal. Következésképpen semmi sem áll útjában bebocsáttatásának, s avégből, hogy így legyen, kiállítottuk részére ezen levelünket. Kijevi klastromunkban, 1541. július 30-án. Makárius, az Alázatos, Kijev, Halics és minden Oroszország érseke.” (idézi: Ráth-Végh István: Az emberi butaság)