Józsa

  • Március 19.
  • Február 14.
  • Szeptember 1.

A Józsa női keresztnév eredetileg a héber eredetű János és a József férfinevek beceneve volt. A nyelvújítás során használták először női keresztnévként a Jozefa és a Jozefina magyarítására, melyek a József név latinos Josephus változatának női megfelelői.

A kilencvenes években a Józsa szórványosan választott női keresztnév volt, és a kétezres években sem szerepelt a 100 leggyakrabban választott női keresztnevek listáján.